O właśnie przyszły mi karty…

O właśnie przyszły mi karty do głosowania! Jak szybko!

#uk #barnsley #heheszki #wybory #wyboryprezydenckie2020 #bosak #konfederacja

Powered by WPeMatico